De stichting TCVT heeft een bestuur, een Centraal College van Deskundigen (CCvD) en meerdere werkkamers en werkgroepen/commissies.

Het bestuur neemt alle bestuurlijke en organisatorische zaken voor haar rekening.

Het Centraal College van Deskundigen is verantwoordelijk voor de inhoudelijke realisering en goedkeuring van alle certificatie- en/of keuringschema’s. Het CCvD bestaat uit vertegenwoordigers uit de hele sector. 

Het CCvD doet het werk niet alleen. Daarvoor is het verticaal transport te divers. Machines/hijskranen worden op verschillende terreinen ingezet: in de bouw, offshore, op het spoor en in het havenbedrijf. Ook zijn de eisen die aan (het keuren van) machines worden gesteld weer volledig anders dan bijvoorbeeld de eisen waaraan machinisten moeten voldoen.

Daarom heeft het CCvD Werkkamers ingesteld, elk met een eigen specialisme om de certificatieschema’s vorm te geven.

 

Werkkamer 1. Hijs- en hefgereedschappen

Werkkamer 2. Offshorekranen

Werkkamer 3. Keuring Hijskranen

Werkkamer 4. Persoonscertificatie (machinisten vallen onder TCVT RA !)

Werkkamer 5. Keuring Railinframachines

Werkkamer 6. Funderingsmachines

Werkkamer 7. Hoogwerkers (opgheven per 1-1-2011) 

Werkkamer 8. Hijs- en Hefwerktuigen