Machines waar mee wordt gehesen (hijskranen) moeten regelmatig worden gekeurd. Elk jaar door een deskundige (dit kan iemand van het bedrijf zijn) en om het jaar door een extern onafhankelijke Conformiteits Beoordelings Instantie (CBI). Op basis van deze zogenaamde TCVT-keuring ex W3-01 ontvangt de kraaneigenaar een certificaat van goedkeuring. Machines met een geldige goedkeuringsverklaring mogen worden ingezet voor hijswerkzaamheden.

Machines voor het verplaatsen van personen aan gebouwen (tijdelijke personen(bouw)liften) moeten ook regelmatig worden gekeurd. Bij elke opstelling en na 6 maanden moet dit gebeuren door een CBI conform W8-01.Ook na deze keuring ontvangt de eigenaar van dae machine een certificaat van goedkeuring en mag de machine worden ingezet.

De keuring door een extern onafhankelijke CBI die één keer per twee jaar moet plaats vinden, geldt wettelijk gezien alleen voor hijskranen > 2 ton. Voor tijdelijke personen(bouw)liften. is deze termijn na eke opstelling en na 6 maanden.

TCVT is er voorstander van om ook de overige kranen/machines jaarlijks te laten keuren conform de TCVT keuringschema's. Hiermee wordt voldaan aan de basis keuringseisen uit het Warenwetbesluit Machines.