TCVT kent schema's en documenten. In de documenten kunnen aanvullingen op schema's staan (de zogenaamde TSJ), of brochures die zaken verduidelijken. Alle documenten hebben het volledige besluitvormingstrajct binnen TCVT doorlopen.

De certificatieschema's staan onder de tab: CERTIFICATIESCHEMA's.

Deze documenten zijn deels wettelijk verplicht:

- W3-01 betreft het keuren van hijskranen;

- W8-01 betreft het keuren van personen bouwliften;

- W4-01 t/m W4-07 betreft de vakbekwaamheid van de machinist: zie verder onder TCVT RA.

De overige certificatieschema's worden veelal voorgeschreven door opdrachtgevers, maar zijn niet wettelijk verplicht. Deze schema's geven wel "de stand der wetenschap" weer.

 

Informatie die niet direct betrekking heeft op de schema's staat onder de tab: DOCUMENTEN.

Deze documenten zijn onderverdeeld in meerdere categorieën:
jaarverslagen, met een verwijzing naar het betreffende jaar;
- TSJ, een nadere uitleg van het betreffende certificatieschema;
diversen, met en verklaring in de aanhef

 

 

 

TSJ (TCVT Schema Journaal)

TSJ 23   Eisen verlenging

TSJ 30   Bijscholing (november 2017)

TSJ 34   Werklast (maart 2014)

TSJ 35   Werken op de Funderingsmachine

TSJ 37   W5-01 vervallen per 31-12-2021

TSJ 39   Keuren werkbak

TSJ 40   Bijscholing Hijsbegeleider vrijstelling (maart 2016)

TSJ 41   W3-07 Keuringspunten werkbak extra (oktober 2016)

TSJ 42   Keuringsstickers (maart 2017)

TSJ 43   Vervallen

TSJ 44   W5-01 2015

TSJ 45   W2-01: aanvullingen juni 2017

TSJ 46   W3-08 Machinisten lift (juli 2018)

TSJ 47   W3-01 Keuringspunten hijskraan extra

TSJ 48   Naar Registratie machinisten

TSJ 49   W6-01 Keuringspunten FMG extra

TSJ 50   W1-01 Keuringspunten Hijs- + Hefgereedschap

TSJ 51   Begrippen/termen TCVT

TSJ 52   Rol CBI in persoonsschema’s

TSJ 53   Funderen en het bouwterreincertificaatFunderen en het bouwterreincertificaat Mei 2020

TSJ 54   Toelichting op keuringspunt lierwerk 0109

TSJ 55   W5-01: 2021

TSJ 56   W5-01: 2021 Lokaal Spoor

TSJ 57   W2-01E: 2021