TCVT kent schema's en documenten. Onder "documenten" kunnen aanvullingen op schema's staan (de zogenaamde TSJ), of brochures die zaken verduidelijken. Alle documenten hebben het volledige besluitvormingstrajct binnen TCVT doorlopen.

De keurings- of certificatieschema's staan onder de tab: CERTIFICATIESCHEMA's.

Deze documenten zijn deels wettelijk verplicht:

- W3-01 betreft het keuren van hijskranen;

- W8-01 betreft het keuren van personen bouwliften;

- W4-01 t/m W4-07 betreft de vakbekwaamheid van de machinist: zie verder onder TCVT RA: www.tcvt-ra.nl.

De overige schema's worden veelal voorgeschreven door opdrachtgevers, maar zijn niet wettelijk verplicht. Deze schema's geven wel "de stand der wetenschap" weer.

 

Informatie die niet direct betrekking heeft op de schema's staat onder de tab: DOCUMENTEN.

Deze documenten zijn onderverdeeld in meerdere categorieën:
jaarverslagen, met een verwijzing naar het betreffende jaar;
- TSJ, een nadere duiding van de (keurings)punten van het betreffende schema;
diversen, met een verklaring in de aanhef

 

 

 

TSJ (TCVT Schema Journaal)

TSJ 23   Diversen + registratie praktijkbureau

TSJ 30   Bijscholing (november 2017)

TSJ 34   Werklast (maart 2014)

TSJ 35   Werken op de Funderingsmachine

TSJ 37   W5-01 vervallen per 31-12-2021

TSJ 39   Keuren werkbak

TSJ 40   Bijscholing Hijsbegeleider vrijstelling (maart 2016)

TSJ 41   Vervallen

TSJ 42   Benaming stickers

TSJ 43   Vervallen

TSJ 44   Vervallen

TSJ 45   Vervallen

TSJ 46   W3-08

TSJ 47   W3-01

TSJ 48   Vervallen

TSJ 49   Vervallen

TSJ 50   W1-01

TSJ 51   Begrippen

TSJ 52   Rol CBI in persoonsschema’s

TSJ 53   Funderen en het bouwterreincertificaatFunderen en het bouwterreincertificaat Mei 2020

TSJ 54   W3-01: 2018 Toelichting op keuringspunt lierwerk 0109

TSJ 55   Vervallen

TSJ 56   Vervallen

TSJ 57   W2-01E: 2021

TSJ 58   VS-Trim lokaal spoor

TSJ 59   W1-02: 2018 Toelichting op paragraaf 5.4 cesuur

TSJ 60   W2-01E: 2024

TSJ 61   W4-08