Home

TCVT is door het werkveld verticaal transport opgericht met als doel het beheren en onderhouden van keuring- en certificatieschema’s.  Het betreft hier enerzijds schema’s die wettelijk verplicht zijn:

 • W3-01: keuren hijskranen (art. 6a Warenwetbesluit Machines)
 • W8-01: keuren hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer (art. 6fa Warenwetbesluit Machines)
 • W4: persoonscertificatie machinist MK, MTK, TK, ALK, GVM, VRK, FMG en FMK (art. 7.18 en 7.32 Arbobesluit en 7.7 Arboregeling)

Anderzijds betreft het schema’s die niet wettelijk verplicht zijn, maar invulling geven aan de jaarlijks verplichte keuring van arbeidsmiddelen door een deskundige of de vereiste vakbekwaamheid.

Het gaat hier om een invulling vanuit het werkveld en niet om een wettelijke plicht. Afwijken van deze schema’s is dus altijd toegestaan, maar de inhoud van de schema’s wordt gezien als norm (“stand der techniek”). Het gaat hierbij om:

 • W1-01: keuren hijs- en hefgereedschap
 • W2-01: keuren offshore hijskranen    RvA geaccepteerd
 • W3-07: keuren werkbakken
 • W3-08: keuren machinistenlift
 • W5-01: keuren railinframachines        RvA geaccepteerd         Lokaal Spoor register
 • W6-01: keuren funderingsmachines   RvA geaccepteerd
 • W1-02: keurmeester hijs- en hefgereedschap
 • W4-08: hijsbegeleider
 • W5-02: machinist KROL

TCVT beheert, in opdracht van de CBI's,  al haar schema’s en zorgt voor aansluiting met wet- en regelgeving.

Vragen over de schema's kunnen worden gesteld aan TCVT via tcvt@tcvt.nl.

Persoonsregister

Alle machinisten met een TCVT-certificaat krijgen een uniek TCVT-registratienummer. Via het TCVT-persoonsregister kunnen derden, zoals opdrachtgevers, controleren of een certificaat nog geldig is en van toepassing is voor de betreffende machine/machinist.

Per 1 januari 2020 wordt het TCVT-certificaat voor machinisten vervangen door een TCVT-RA-registratie. Zie ook www.tcvt-ra.nl.

Naar het persoonsregister

TCVT Nieuws

Naar het nieuwsoverzicht

Nieuwste documenten

Bekijk alle documenten