28 september: Bestuur (09.30 uur)

12 oktober: werkkamer 4 (09.30 uur)

2 november: DB (09.30 uur)

3 november: overleg SZW inzake opstellingskeuring torenkraan (14.00 uur)

15 november: overleg EXI (09.00 uur)

23 november: CCvD (09.30 uur)

1 december: werkkamer 6 (15.00 uur)

7 december: Bestuur (09.30 uur)