Menu

Home

TCVT is door het werkveld verticaal transport opgericht met als doel het beheren en onderhouden van keuring- en certificatieschema’s.  Het betreft hier enerzijds schema’s die wettelijk verplicht zijn:

 • W3-01: keuren hijskranen (art. 6a Warenwetbesluit Machines)
 • W8-01: keuren hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer (art 6fa WwbM)
 • W4: persoonscertificatie machinist MK, MTK, TK, ALK, GVM, VRK, FMG en FMG (artt. 7.18 en 7.32 Arbobesluit)

 Anderzijds betreft het schema’s die niet wettelijk verplicht zijn, maar invulling geven aan de jaarlijks verplichte keurig van arbeidsmiddelen door een deskundige of de vereiste vakbekwaamheid.

Het gaat hier om een invulling vanuit het werkveld en niet om een wettelijke plicht. Afwijken van deze schema’s is dus altijd toegestaan, maar de inhoud van de schema’s wordt gezien als norm (“stand der techniek”). Het gaat hierbij om:

 • W1-01: keuren hijs- en hefgereedschap
 • W2-01: keuren offshore hijskranen    RvA geaccepteerd
 • W3-07: keuren werkbakken
 • W3-08: keuren machinistenlift
 • W5-01: keuren railinframachines        RvA geaccepteerd         Lokaal Spoor register
 • W6-01: keuren funderingsmachines   RvA geaccepteerd
 • W1-02: keurmeester hijs- en hefgereedschap
 • W4-08: hijsbegeleider
 • W5-02: machinist KROL

 TCVT beheert al haar schema’s en zorgt voor aansluiting met wet- en regelgeving.

Vragen over de schema's kunnen worden gesteld aan TCVT via tcvt@tcvt.nl.

Voor machinisten

Machinisten die hijswerkzaamheden uitvoeren met een bedrijfslastmoment van 10tm of meer, moeten op grond van de Arbowet een TCVT-certificaat hebben. Dit certificaat is maximaal 5 jaar geldig. Daarna kan de machinist zich, onder voorwaarden, laten hercertificeren.

loopt uw TCVT-certificaat binnenkort af ? Klik hier

Over TCVT

TCVT is een initiatief van alle organisaties die operationeel zijn in de wereld van het verticaal transport. TCVT streeft naar een vergroting van de veiligheid bij hijswerkzaamheden en aanpalende activiteiten.

Voor machine-eigenaren

Eigenaren van kranen zijn verplicht om hun kraan eens per twee jaar te laten keuren door een door TCVT erkende keuringsinstantie en volgens het betreffende TCVT-schema.

Persoonsregister

Alle machinisten met een TCVT-certificaat krijgen een uniek TCVT-registratienummer. Via het TCVT-persoonsregister kunnen derden, zoals opdrachtgevers, controleren of een certificaat nog geldig is en van toepassing is voor de betreffende machine/machinist.

Voor examinatoren

Om een certificaat machinist TCVT te kunnen ontvangen moet er examen worden gedaan. De examens worden vanuit de TCVT Itembank verstrekt. De examens worden afgenomen door via certificerende instellingen aangewezen examinatoren. Deze examinatoren opereren onafhankelijk.