Verlengen certificaat

Als je als machinist je TCVT-certificaat wilt verlengen, moet je contact opnemen met DNV-GL. Zij zijn de certificatie-instelling (CKI) die het TCVT-certificaat verstrekt (tot 1 januari 2015 was TuV Rheinland ook actief in deze markt).

Zij beslissen of het certificaat kan worden verlengd.

Voor verlenging is het nodig dat de machinist in de voorliggende periode voldoende uren op de kraan heeft gedraaid en dat hij de verplichte 2 dagen bijscholing heeft gevolgd. Zie ook TSJ 23.

Meer info over het (verlengen van het) certificaat via:

*  DNV GL: 010 -292 26 68 (kraanmachinisten@dnvgl.com)

TCVT verzorgt de uitgifte van certificaten NIET! Dat wordt gedaan door de CKI (DNV GL).

Bel voor vragen dus naar DNV GL !