Veelgestelde vragen

Bijscholing voor meerdere certificaten

Als je meer dan één TCVT-certificaat hebt, moet je dan voor elk certificaat de bijscholing volgen of is één keer bijscholing voldoende ?

TSJ 30 en 40 geven hier antwoord op: in principe is het één keer volgen van de bijscholing voor alle certificaten voldoende. Lees de beide TSJ's voor de exacte voorwaarden.


Mijn certificaat is of gaat binnenkort verlopen. Wat moet ik doen?

U neemt contact op met de certificerende instelling die uw TCVT persoonscertificaat heeft afgegeven: DNV GL (zij hebben per 1-1-2015 ook de certificaten van TuV Rheinland onder hun beheer), zie onder "verlengen certificaat" op de homepage. Per 1 januari 2020 gaat deze taak over naar TCVT RA.

DNV GL: 010 - 292 26 68  of kraanmachinisten@dnvgl.com

Zie ook TSJ 23.

naar boven

Mogen personen onder de 18 jaar in bezit van een TCVT-certificaat op een kraan draaien?

Nee, dit mag alleen maar onder direct toezicht van een vakbekwaam persoon i.h.k.v. een MBO-vakopleiding. De wetgever is van mening dat een kraan een gevaarlijk werktuig is en daarom moet je minimaal 18 jaar zijn en een TCVT-certificaat hebben om zelfstandig op een kraan te mogen draaien.

naar boven

Is er een wet die TCVT verplicht voorschrijft?

Op basis van de Arbowet en de Warenwet (machinerichtlijn) moeten machines voor verticaal transport (hijsen) met enige regelmaat worden gekeurd.

Daarnaast moeten machinisten die een bouwwerk opricht (bouwplaats) met een hijskraan met een capaciteit van 10tm of meer, in het bezit zijn van een persoonscertificaat TCVT (arbobesluit 7.32).

Bouwplaats: "elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht".Dit is dus breder dan een bouwplaats die onder de Bouw-CAO valt !

naar boven

TCVT voor buitenlandse machinisten

Elke machinist die in Nederland op een bouwplaats op een kraan draait en/of een bouwwerk opricht, moet een TCVT-certificaat hebben of een verklaring van een certificatie instelling (CKI) (voor 1 januari 2013: ontheffing van de Arbeidsinspectie). TCVT-examens worden ook in het Duits, Engels of Frans afgenomen.

Voor buitenlandse machinisten geldt de eis van TCVTof het bezitten van een verklaring van een CKI. Een verklaring kan worden aangevraagd bij DNV GL. 

DNV GL: 010 - 292 26 68 kraanmachinisten@dnvgl.com

naar boven

Geldt TCVT ook voor kranen op vaartuigen ?

Als de kraan aard en nagelvast met het vaartuig is verbonden, dan geldt de eis van TCVT niet. Als er in de overige gevallen sprake is van bouwactiviteiten dan geldt de TCVT eis wel.

naar boven

Wanneer is er sprake van hijsen met een autolaadkraan ?

Als het bedrijfslastmoment boven de 10tm ligt en er niet directe naast de auto eigen lading wordt geladen/gelost. Zie document:  autolaadkraan.

naar boven

Diefstal of vermissing TCVT-certificaat

Ik ben mijn TCVT-certificaat kwijt. Wat moet ik doen ?

Neem contact op met de CKI: DNV GL (010 - 292 26 68 of via kraanmachinisten@dnvgl.com).

kijk ook onder documenten: TSJ 23 blz 6.

naar boven

Mag ik met een TK-certificaat draaien op een MTK ?

De wetgeving over het hijsen met torenkranen (TK) en mobiele torenkranen (MTK) is op 1 januari 2013 gewijzigd.

Met TCVT certificaten TK die zijn afgegeven voor 1-1-2013 mag op een TK en MTK worden gedraaid.

Met TCVT certificaten TK die zijn afgegeven na 1-1-2013 mag alleen op een TK worden gedraaid.

Met TCVT certificaten MTK die zijn afgegeven voor 1-1-2013 mag alleen op een MTK worden gedraaid.

Met TCVT certificaten MTK die zijn afgegeven na 1-1-2013 mag op een MTK en TK worden gedraaid,

 

naar boven

bijscholing registren

Het beheren van een TCVT-boekje en daarin tijdig bijhouden van de bijscholing is de verantwoordelijkheid van de machinist zelf. Dit is vergelijkbaar met het rijbewijs: je moet zelf zorgen, dat het verlengd wordt, anders mag je niet rijden.

Gelukkig tonen de meeste kraanmachinisten hun verantwoordelijkheid en zorgen ze dat de administratie piekfijn in orde is. Er is echter een hardnekkige categorie, die steevast te laat is.

In overleg met TCVT gaat DNVGL hier streng mee om. Daarom zullen er op basis van “te laat zijn” geen ontheffingen, dispensaties of vrijstellingen meer worden verleend.

 Voor het strengere beleid is gekozen omdat een kandidaat eerst 3 jaar de tijd heeft en daarna nog eens 2 jaar om de bijscholing te volgen. Planning of een keer missen kan dus geen argument meer zijn.

naar boven

Geldt de TCVT-eis ook voor overslagkranen ?

Het onderstel van een overslag(haven)kraan is voorzien van wielen en bevestigd op rails.

Naast overslag werkzaamheden wordt deze kraan ook ingezet voor montagewerkzaamheden op de wal. Voor de montagewerkzaamheden gelden de eisen van TCVT (oprichten van een bouwwerk).

  • Eis van TCVT-certificaat Torenkraan geldt;
  • Eis van TCVT keuring geldt ex het Warenwetbesluit machines.

naar boven