Mijn certificaat (W1-01, W4-08, W4-09 of W5-02) is of gaat binnenkort verlopen. Wat moet ik doen?

U neemt contact op met TCVT: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij willen graag uw boekje zien (W4-08) of uw examenuitslag om een nieuw certificaat af te kunnen geven.

Machinisten W4-01 t/m W4-07 vallen sinds 1-1-2020 onder de eisen van TCVT RA (www.tcvt-ra.nl): stuur je boekje ca. 4 weken voor de verloopdatum op aan TCVT RA: Postbus 154, 3990 DD te Houten.

Zie ook TSJ 23.

naar boven 

Verlengen van het TCVT certificaat tot max. 1 jaar na datum !

Certificaten die na 1 juli 2020 worden aangeboden ter verlenging, mogen maximaal 1 jaar (12 mnd) zijn verlopen en de praktijkervaring en bijscholing moet geldig zijn binnen de reguliere looptijd van 5 jaar. TSJ 23 is hiertoe verduidelijkt. Voorkomen moet worden dat personen veel te laat hun certificaat voor een verlenging aanbieden. Als een persoon na 1 juli te laat is, moet hij/zij een volledig examen afleggen !
 

Memo verlenging Registratie na 5 jaar

Om duidelijkheid te scheppen in de voorwaarden tot verlenging van een Registratie, is dit in deze memo weergegeven.

Is er een wet die TCVT verplicht voorschrijft?

Op basis van de Arbowet en de Warenwet (machinerichtlijn) moeten machines voor verticaal transport (hijsen) met enige regelmaat worden gekeurd.

Daarnaast moeten machinisten die een bouwwerk oprichten (bouwplaats) met een hijskraan met een capaciteit van 10tm of meer, in het bezit zijn van een persoonsregistratie van TCVT RA (arbobesluit 7.32).

Bouwplaats: "elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht".Dit is dus breder dan een bouwplaats die onder de Bouw-CAO valt !

naar boven

TCVT voor buitenlandse machinisten

Elke machinist die in Nederland op een bouwplaats op een kraan draait en/of een bouwwerk opricht, moet een TCVT RA-registratie hebben. TCVT(RA)-examens worden ook in het Duits, Engels of Frans afgenomen. Zie verder op www.tcvtra.nl 

naar boven

Diefstal of vermissing TCVT-certificaat

Ik ben mijn TCVT-certificaat/boekje kwijt. Wat moet ik doen ?

Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vervanging kost € 100,-- incl.btw.

kijk ook onder documenten: TSJ 23.

naar boven

bijscholing registreren

Het beheren van een TCVT-boekje en het daarin tijdig bijhouden van de bijscholing is de verantwoordelijkheid van de certificaathouder zelf. Dit is vergelijkbaar met het rijbewijs: je moet zelf zorgen, dat het verlengd wordt, anders mag je niet rijden.

Gelukkig tonen de meeste certificaathouders hun verantwoordelijkheid en zorgen ze dat de administratie piekfijn in orde is. Er is echter een hardnekkige categorie, die steevast te laat is.

Er worden op basis van “te laat zijn” geen ontheffingen, dispensaties of vrijstellingen verleend. Ook niet als je "een dag te laat bent". In dat geval moet de certificaathouder zijn theorie-examen over doen.

Voor het strengere beleid is gekozen omdat een kandidaat eerst 3 jaar de tijd heeft en daarna nog eens 2 jaar om de bijscholing te volgen (voor de HBG en de Keurmeester). Planning of een keer missen kan dus geen argument meer zijn.

LET OP:

Door het sluiten van trainingen voor de bijscholing (cfm het advies COVID 19 van “Den Haag” van maart 2020 en december 2020) kunnen hijsbegeleiders in sommige gevallen niet aan de eis van bijscholing voldoen. TCVT heeft hieromtrent (cfm de richtlijn van SZW voor kraanmachinisten) als volgt besloten:

Hijsbegeleiders die zich hebben aangemeld voor een training ihkv de bijscholing tussen 15-3-2020 en 1-6-2020 c.q. 10-12-2020 en 09-02-2021 c.q. 10-02-2021 en 01-03-2021, krijgen respijt m.b.t. het tijdig volbrengen van hun bijscholing, d.w.z.:

- 1e dag: 36 mnd à  41 mnd

- 2e dag: Tussen 36ste (41ste) en 65 mnd

Bij de verlenging moeten deze hijsbegeleiders middels een schrijven van de erkende trainer wel kunnen aantonen dat zij zich tijdig hadden aangemeld voor een training. De HBG kan dus NIET vanuit zichzelf een beroep doen op deze "Corona-regel".

naar boven

Geldt de TCVT-eis ook voor overslagkranen ?

Het onderstel van een overslag(haven)kraan is voorzien van wielen en bevestigd op rails.

Naast overslag werkzaamheden wordt deze kraan ook ingezet voor montagewerkzaamheden op de wal. Voor de montagewerkzaamheden gelden de eisen van TCVT (oprichten van een bouwwerk).

  • Eis van TCVT RA registratie machinist Torenkraan geldt;
  • Eis van TCVT keuring geldt ex het Warenwetbesluit machines.

naar boven

 Vrijstelling VVL-H bij HBG (W4-08)

Op 13-04-2021 heeft de SSVV Waarborgcommissie Verplaatsen van Lasten ermee ingestemd dat TCVT W4-08 vrijstelling geeft voor VVL-H.
zie ook: SOG Examens - VCA Infra, Overzicht Vrijstellingen SOG Examens.