Voor machinisten

Machinisten die hijswerkzaamheden in Nederland op een bouwplaats uitvoeren met een bedrijfslastmoment van 10tm of meer, moeten in het bezit zijn van een TCVT-persoonscertificaat voor de betreffende machine. Een dergelijke eis geldt ook voor machinisten van funderingsmachines.

Bouwplaats: "elke tijdelijke of mobiele arbeidsplaats waar civieltechnische werken of bouwwerken tot stand worden gebracht". 

Het bezit van het TCVT-certificaat zorgt er voor dat alleen machinisten die bekwaam zijn, (hijs)werkzaamheden mogen uitvoeren.

Buitenlandse machinisten die in Nederland willen werken, moeten ook in het bezit zijn van een TCVT-certificaat of een verklaring van een certificatie-instelling (CI) bezitten dat zij hier "incidenteel" mogen werken.

Per 1 juli 2019 gaat de regeling voor Certificering over naar Registreren: zie www.tcvt-ra.nl 

Er zijn meerdere certificaten:

  • Machinist mobiele kraan (voorheen: W4-01)
  • Machinist torenkraan (voorheen: W4-02)
  • Machinist grote funderingsmachine (voorheen: W4-03)
  • Machinist kleine funderingsmachine
  • Machinist autolaadkraan (voorheen: W4-04)
  • Machinist grondverzetmachine (voorheen: W4-05)
  • Machinist mobiele torenkraan (voorheen: W4-06)
  • Machinist verreiker (voorheen: W4-07)

Daarnaast bestaat er nog een TCVT-certificaat voor de keurmeester hijs & hefgereedschap (W1-02), de hijsbegeleider (de persoon die de last aanslaat: W4-08) en de machinist KROL (W5-02).

Certificaten worden verstrekt na het met goed gevolg doorlopen van een door TCVT opgesteld examen.

TCVT persoonscertificaten zijn maximaal vijf jaar geldig (machinist KROL 3 jaar). Daarna kan er een nieuwe certificaat bij de certificatie-instelling (DNVGL) worden aangevraagd. Hiervoor moet er in de periode van vijf jaar voldoende praktijkervaring zijn opgebouwd en moet de bijscholing zijn gevolgd.

Als de bijscholing niet tijdig is gevolgd (1e en 2e dag) vervalt het recht op automatische verlenging voor de theorie en moet een theorie-examen worden gedaan. Als de 1e bijscholingsdag niet tijdig is gedaan, heeft het geen zin om de 2e bijscholingsdag wel te volgen !

Ervaring en bijscholing wordt bijgehouden in het TCPR-boekje van de certificaathouder (geldt niet voor de keurmeester hijs & hefgereedschap (van voor 1-9-2015) en de machinist KROL).

Er kan ook voor worden gekozen om na 5 jaar opnieuw een volledig theorie-examen te doen (ipv bijscholing).

Nederlandse machinisten moeten in het bezit zijn van een TCVT-certificaat om te mogen hijsen met een hijskraan van 10tm of zwaarder c.q. te werken met een funderingsmachine.

Voor buitenlandse machinisten zijn de eisen geharmoniseerd en daarmee op het veiligheidsniveau van de Nederlandse machinist gebracht. Hier vindt u het persbericht.

TCVT heeft een stroomschema opgesteld waaruit blijkt wanneer een buitenlandse machinist op een Nederlandse bouwplaats (hijs)werk-zaamheden mag uitvoeren (www.tcvt.nl), mits de buitenlandse machinist over een expliciete aanwijzing (af te geven na minimaal een toets) hiertoe van de certificatie-instelling beschikt. Deze aanwijzingen worden sporadisch verleend, omdat het veiligheidsniveau in Nederland beduidend hoger ligt dan in andere Europese landen. 

Meer info over het certificaat via:

DNV GL: 010 - 292 26 68 kraanmachinisten@dnvgl.com