Keuringen

Hijskranen worden gekeurd door een Conformiteits Beoordelings Instantie (CBI). Een CBI keurt op basis van de certificatieschema's TCVT. Als een kraan wordt goedgekeurd, wordt er een certificaat van goedkeuring en een TCVT-sticker afgegeven. In het schema staan de eisen geformuleerd waaraan de CBI moet voldoen, waar de keurmeester aan moet voldoen en welke onderdelen van een kraan worden gekeurd.

De certificatieschema's worden opgesteld door de werkkamer van de betreffende deelmarkt.

Er zijn werkkamers voor:

  • WK 1: Hijs- en hefgereedschappen
  • WK 2: Offshore kranen
  • WK 3: Hijskranen, Machinistenlift en Werkbakken
  • WK 5: Railinfra machines
  • WK 6: Funderingsmachines
  • WK 7: Opgeheven
  • WK 8: Personenbouwliften en -hefsteigers

De schema's keuren Hijskranen resp. keuren Personenbouwliften en hefsteigers betreffen een wettelijk verplichte keuring die is opgenomen in het keuringschema. De uitvoering van de keuring staat onder toezicht van de Inspectie SZW.  Per 20 april 2016 zijn de wettelijk verplichte keuringschema's "bevroren", dat wil zeggen dat de WDA&T en WSCS-documenten, zoals gepubliceerd op deze website, tot nader orde geldingskracht hebben. Zie ook Stb. nr 81 (23-02-2016). 

De overige schema’s zijn niet gebaseerd op een directe wettelijke verplichting, maar worden in de deelmarkt bijvoorbeeld voorgeschreven door opdrachtgevers, via erkenningsregelingen, en/of in contracten.