Voor machine-eigenaren

Machines waar mee wordt gehesen (hijskranen) moeten regelmatig worden gekeurd. Elk jaar door een deskundige (dit kan iemand van het bedrijf zijn) en om het jaar door een extern onafhankelijke Conformiteits Beoordelings Instantie (CBI). Op basis van deze zogenaamde TCVT-keuring ontvangt de kraaneigenaar een certificaat van goedkeuring. Machines met een geldige goedkeuringsverklaring mogen worden ingezet voor hijswerkzaamheden.

De keuring door een extern onafhankelijke CBI die één keer per twee jaar moet plaats vinden, geldt wettelijk gezien alleen voor hijskranen > 2 ton en voor personen bouwliften.

TCVT is er voorstander van om ook de overige kranen/machines jaarlijks te late keuren conform de TCVT keuringschema's. Hierdoor wordt voldaan aan de basis keuringseisen.