Hijsen en heffen

Binnen TCVT neemt het keuren van hijs- en hefgereedschap een aparte plaats in.
TCVT heeft samen met de markt een keuringschema voor hijs- en hefgereedschap opgesteld: W1-01.
In dit schema zijn de meest voorkomende hijsgerelateerde gereedschappen opgenomen en hun keuringsfrequentie en methodiek.
Hiermee geeft TCVT invulling aan de wetgeving die stelt dat arbeidsmiddelen jaarlijks beoordeeld moeten worden.

Naast dit keuringschema heeft TCVT ook haar eisen rondom de keurmeester hijs- en hefgereedschap opgesteld in W1-02.
Hiermee wordt invulling gegeven aan het ruime wettelijke begrip van “deskundigheid”.
De TCVT keurmeester wordt geëxamineerd conform de eisen van TCVT en ontvangt een TCVT certificaat dat 5 jaar geldig is.