Documenten

TCVT kent schema's en documenten. In de documenten kunnen aanvullingen op schema's staan (de zogenaamde TSJ), of brochures die zaken verduidelijken. Alle documenten hebben het volledige besluitvormingstrajct binnen TCVT doorlopen.

De certificatieschema's staan onder de tab: CERTIFICATIESCHEMA.

Deze documenten zijn deels wettelijk verplicht. Deze versies hebben de afkorting WSCS of WDAT in de titel (W3-11 betreft het keuren van hijskranen, in 2018 wordt dit omgenummerd naar W3-01).
De overige certificatieschema's worden veelal voorgeschreven door opdrachtgevers. Deze versies hebben het kenmerk Wx-0y.

 

Informatie die niet direct betrekking heeft op de schema's staat onder de tab: DOCUMENTEN.

Deze documenten zijn onderverdeeld in meerdere categorieën:
- jaarverslagen, met een verwijzing naar het betreffende jaar;
- TSJ, een nadere uitleg van het betreffende certificatieschema;
- diversen, met en verklaring in de aanhef

 

 

 

TSJ (TCVT Schema Journaal)

TSJ 05   Indeling in het verticaal transport

TSJ 11   Terminologie TCVT

TSJ 16   Trefwoorden

TSJ 17   Woordenlijst

TSJ 23   Toelichting persoonscertificaten (verlies, verlengen)

TSJ 26   Terminologie

TSJ 30   Bijscholing (november 2017)

TSJ 31   Keuren verreiker (januari 2013)

TSJ 32   vervallen: opgenomen in W5-01

TSJ 33   Keuren vanginrichting (november 2013)

TSJ 34   Werklast (maart 2014)

TSJ 35   Werken op de Funderingsmachine

TSJ 36   WSCS Hijskraan

TSJ 37   Keuren Rail-inframachine lokaal spoor en HSL (maart 2016)

TSJ 38   ALK afkeurcriteria (december 2015)

TSJ 39   Keuren werkbak

TSJ 40   Bijscholing Hijsbegeleider vrijstelling (maart 2016)

TSJ 41   Werkbak (oktober 2016)

TSJ 42   Stickers (maart 2017)

TSJ 43   Tekst persoonscertificaat (maart 2017)

TSJ 44   W5-01 keuren railinframachines september 2017

TSJ 45   W2-01: aanvullingen juni 2017

TSJ 46   Machinistenlift (juli 2018)